Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Đề Số 54: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Trần Đại Nghĩa 2008 – 2009

Đề Số 54: ĐỀ THI TUYỂN SINH 5 LÊN 6 MÔN TOÁN TRƯỜNG

TRẦN ĐẠI NGHĨA

Năm học: 2008 – 2009

Xem thêm các Đề tuyển sinh vào 6 môn toán của trường trận đại nghĩa qua các năm

Câu 1: Tính

a/ A= (2.721:0.25+6.165:2.5)*1.25

b/ B=(3/20+1/2-1/15):(3/1/3+2/9)

Câu 2: Một người bán vải bán lần thứ nhất 1/5 tấm vải, lần thứ hai bán 4/7 chỗ vải còn lại thì tấm vải còn 12 m> Hỏi tấm vải dài bao nhiêu mét?

Câu 3: Cho hai phân số 7/11 và 1/5. Hãy tìm phân số a/b sao cho đem mỗi phân số đã cho cộng với phân số a/b thì được hai phân số mới có tỉ số là 3

Câu 4: Hai người thợ làm chung một công việc thì sau 6 giờ sẽ xong. Nếu một mình ngừơi thứ nhất làm công việc ấy thì mất 9 giờ mới xong. Hỏi nếu người thứ hai làm một mình công việc đó thì phải mất mấy giờ mới xong ?

Câu 5: Một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài dài hơn chiều rộng 8 m. Nếu tăng cả chiều dài và chiều rộng thêm 4 m thì diện tích thửa đất sẽ tăng thêm 264 m2 . Tính diện tích của thửa đất ấy

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến