Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Đề Số 60: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Giảng Võ 2008 – 2009

Đề Số 60: ĐỀ THI TUYỂN SINH 5 LÊN 6 MÔN TOÁN TRƯỜNG

GIẢNG VÕ

Năm học: 2008 – 2009

Xem thêm: Đề thi tuyển sinh môn toán 5 lên 6 trường THCS Giảng Võ qua các năm 

Phần I. (Mỗi bài đúng được 1,25 điểm)

Bài 1. Tìm kết quả phép tính sau : 3691,08 – 91,08 :3,6.

Bài 2. Tìm các số tự nhiên  x sao cho :

Bài 3. Tận cùng trong kết quả của phép tính sau có mấy chữ số 0 ?

1×2×3×4×5×…..×15×16.

Bài 4. Cần phải dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang cho cuốn sách dày  705 trang?

Bài 5. Cho tam giác ABC.Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = 1/4 BC.Trên AM lấy điểm I sao cho AI=IM. Biết diện tích tam giác MIC có diện tích là 30 cm2 .Tính diện tích tam giác ABC.

Bài 6. Tích sau có mấy chữ số 0 tận cùng:

16×17×18×…..×59×60×61.

Bài 7. Tính 10,11 + 11,12 + 12,13 +…+ 98,99 + 99,100.

Bài 8. Tìm số dư trong phép chia 2,3 cho 4,5. (Phần thập phân của thương lấy đến 2 chữ số )

Bài 9. Một người mua gạo tẻ nhiều hơn gạo nếp là 0,8 kg. Biết rằng 2/3 lượng gạo tẻ bằng 4/5 lượng gạo nếp. Hỏi người đó mua tất cả bao nhiêu kilôgam gạo?

Bài 10. Một gia đình có 5 người: bố, mẹ, và 3 con là An, Châu, Dũng. Ai cũng thích xem bóng đá, họ chỉ mua được hai vé; ý kiến của 5 người như sau:

a)     “Châu và Dũng đi”

b)     Bố và Mẹ đi”

c)     “Châu và Bố đi”

d)     “Bố và An đi”

e)     “Mẹ và Châu đi”

Sau cùng mọi người theo ý của Mẹ và như vậy ý kiến của mọi người khác đề có một phần đúng. Hỏi ý kiến nào là của Mẹ?

Phần II. (Trình bày lời giải các bài toán sau)

Bài 1: (3,5 điểm) Hai thành phố A và B cách nhau 240 km. Lúc 6 giờ một xe tải đi từ A về B với vận tốc 40 km/h , một xe con đi từ B về A với vận tốc 60 km/h.

a)     Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?

b)     Hai xe đến A và B rồi quay lại. Hỏi hai xe gặp nhau lần 2 lúc mấy giờ?

c)     Điểm gặp lần 2 cách A bao nhiêu km?

Bài 2 (4 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có  AB = 60cm, AD=40cm. Trên AB lấy điểm G sao cho  AG=30cm. Trên AD lấy điểm M sao cho AM=15cm.

a)     Tính diện tích tam giác MGC.

b)     DG cắt MC tại K. Tính diện tích MDK.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến