Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Đề Số 7: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2002 – 2003

Đề Số 7: ĐỀ THI TUYỂN SINH 5 LÊN 6 MÔN TOÁN TRƯỜNG HÀ NỘI- AMSTERDAM

Năm học: 2002 – 2003

(Thời gian: 45 phút)

Xem các bài viết liên quan:

Đề Số 6: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2001 – 2002

Đề Số 8: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2003 – 2004

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến