Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Đề Số 8: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2003 – 2004

Đề Số 8: ĐỀ THI TUYỂN SINH 5 LÊN 6 MÔN TOÁN TRƯỜNG HÀ NỘI- AMSTERDAM

Năm học: 2003 – 2004

(Thời gian: 45 phút)

Bài viết trước: Đề Số 7: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2002 – 2003

Bài viết tiếp theo: Đề Số 9: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2004 – 2005

Phần I (10 câu): Học sinh phải tự giải ra kết quả rồi ghi đáp số vào bài

Câu 1: Tính: (0,15 x 460 – 0,2 x 15) x 0,5 + (120 x 0,25 – 96 : 4)

Câu 2: Cho vào hộp lần lượt một bi xanh, một bi đỏ, một bi vàng rồi lại bi xanh, đỏ, vàng ….. Hỏi viên bi thứ 1600 là bi màu gì?

Câu 3: Cho hai số A và B. Biết tổng A + B lớn hơn hiệu A – B là 11 lần. Tìm tỉ số A/B

Câu 4: Tìm x trong biểu thức sau: x + 280 : 25 – 7,2 = 15

Câu 5: Một số được viết bởi 2003 chữ số 7. Hỏi phải cộng thêm vào số đó ít nhất bao nhiêu đơn vị để được một số chia hết cho 35

Câu 6: Một chiếc thùng hình hộp chữ nhật có 3 kích thước dài, rộng, cao thỉ lệ với các số 3, 2, 1 (dài : rộng : cao = 3 : 2 : 1). Nếu xếp vào thùng 48 chiếc hộp hình lập phương cạnh 30 cm thì vừa đầy thùng. Tính chiều dài và chiều rộng của thùng

Câu 7:  Cho dãy số 1, 2, 5, 10, 17, ….. Hỏi số hạng thứ 10 của dãy là số nào ?

Câu 8:  Tính tổng : 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16

Câu 9:Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 144 cm2 như hình vẽ. Trên AB lấy điểm E, trên BC lấy điểm F. Các đoạn EB = 1/3 AB; CF = 1/3 CB;

Tính diện tích hình tam giác DEF

 

 bai9-2003

Câu 10: Năm 2001 số dân ở một thành phố là 3 triệu người. Tốc độ tăng dân số hàng năm là 1,2 %. Hỏi năm 2003, số dân ở thành phố đó là bao nhiêu ?

Học sinh chọn 1 trong 5 đáp số in trong ngoặc

Câu 11:  Hai thùng chứa tổng cộng 336 lít dầu. Nếu chuyển 23 lít từ thùng A sang thùng B thì số dầu trong thùng B sẽ gấp đôi thùng A. Hỏi nếu ban đầu không chuyển dầu từ thùng A sang thùng B thì phải chuyển bao nhiêu lít từ thùng B sang thùng A để số dầu trong hai thùng bằng nhau? (Chọn 1 trong các đáp số: 28 l, 29 l, 31 l, 33 l, 36 l )

Câu 12: Một bể chứa được 2,16m3 nước, đáy là một hình vuông, chiều cao của bể là 1,5m. người ta muốn lát đáy bể bằng những viên gạch hình vuông cạnh 20 cm. Hỏi phải dùng bao nhiêu viên gạch? (30; 32; 36; 48 ; 64)

Câu 13: Hai bạn Dũng và Tuấn cùng đi từ A đến B. Bạn Dũng đi với vận tốc 5km /h. Bạn Tuấn đi muộn hơn nửa giờ với vận tốc 6km/h và đến B chậm hơn Dũng 15 phút . Tính độ dài quãng đường AB.(4,5km; 7,5 km; 9km; 10km 12km)

Câu 14: Một người mua ba quả cam, 2 quả táo và 5 quả lê hết 19 100đ. Nếu mua 6 quả cam và 4 quả táo thì mất16 200 đ. Nếu mua 2 cam, 3 táo và 4 lê thì mất 17 200đ. Tính giá tiền 1 quả cam. (1500đ; 1600đ; 1800đ; 2100đ; 2200đ)

Câu 15: Số học sinh dự tuyển vào lớp 6 trường Hà Nội – Amsterdam có 65% là học sinh nữ. Nếu bớt đi 75 hs nữ, đồng thời thêm 75 hs nam thì số hs nữ chỉ chiếm 60% số học sinh dự tuyển. Tính số học sinh dự tuyển . (1400; 1450; 1500; 1600; 1800)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Ý kiến các bậc PHHS và Gia sư Toán dạy kèm

  1. […] Đề Số 8: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2003 – 2004 […]

Đóng góp ý kiến