Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Đề Số 9: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2004 – 2005

Đề Số 9: ĐỀ THI TUYỂN SINH 5 LÊN 6 MÔN TOÁN TRƯỜNG HÀ NỘI- AMSTERDAM

Năm học: 2004 – 2005

(Thời gian: 45 phút)

Xem thêm: Đề Số 8: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2003 – 2004

Đề Số 10: Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 2005 – 2006

Bài 1: Thực hiện phép tính: 1 + 2/3 + 2/9 + 2/27

Bài 2: Tìm x biết: 3 * x : 2 = (2)1/7 {hai một phần bảy}

Bài 3:  Tính nhanh: 2,005  1004 – 8,02

Bài 4: Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm số 33 vào giữa hai chữ số đó thì được một số gấp 89 lần số ban đầu.

Bài 5: Tích 6 số lẻ liên tiếp có chữ số hàng đơn vị là bao nhiêu?

Bài 6: Thực hiện phép tính sau: bai6-2004

Bài 7: Một người thợ mộc cưa một cây gỗ dài 7,2 m thành những đoạn dài 4 dm. Mỗi lần cưa hết 5 phút và sau đó chuẩn bị cho lần cưa sau cũng hết 5 phút. Hỏi người thợ cưa xong cây gỗ đó hết bao nhiêu phút?

Bài 8: Một đoàn tàu dài 135 m, chạy qua một đường hầm với vận tốc 30 km/h hết nửa phút. Hỏi đường hàm dài bao nhiêu?

Bài 9:  Chia hai số có 5 chữ số cho nhau, có số dư là 49993. Hãy tìm số bị chia, biết rằng nó chia hết cho 8

Bài 10: Trong hình vẽ bên có NA = 2.NB; MC = 2. MB

và diện tích tam giác OAN là 8 cm2.

Tính diện tích BNOM.

bai10-2004

Bài 11: Để mua một máy thu hình (ti vi), nếu ông Trung bán 8 tạ thóc thì thiếu 780000 đồng, nếu ông bán 1,5 tấn thóc thì thừa 1040000 đồng. Hỏi chiếc máy thu hình đod giá bao nhiêu?

Bài 12:  Một học sinh khi nhân một số với 2005, do viết các tích riêng thẳng cột nên có kết quả sai là 13230. Em hãy viết kết quả đúng của phép nhân này

Bài 13: Hiện nay tuổi Anh gấp rưỡi tuổi Em. Cách đây 6 năm tuổi Anh gấp hai tuổi Em. Hỏi hiện nay Anh bao nhiêu tuổi ?

Bài 14: Trong một cuộc thi chạy 10 km. An đến đích trước Bình 2 km và đến trước Cường 4 km. Nếu vận tốc của mỗi người vẫn giữ nguyên thì Bình sẽ về đích trước Cường bao nhiêu km ?

Bài 15: Hàng ngày ông Thanh đi làm vào buổi sáng và trở về nhà vào buổi chiều bằng xe buýt hoặc taxi. Nếu ông đi taxi vào buổi sáng thì buổi chiều sẽ về nhà bằng xe buýt và nếu về nhà bằng taxi lúc buổi chiều thì sáng hôm đó đi làm bằng xe buýt. Trong x ngày đi làm, ông đi xe buýt vào buổi sáng 8 lần, về nhà bằng xe buýt 15 lần và đi taxi tất cả 9 lần. Hãy tìm x ?

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến