Gia sư môn Toán » Gia sư trực tuyến, Học toán lớp 5 trên mạng

Hướng dẫn bài toán nhận biết hình, đếm số hình lớp 5

Tính số hình, số cạnh, số đường chéo, trồng một số cây thành một số hàng cho trước…
Toán hình học lớp 5.
– Trồng 10 cây thành 10 hàng mỗi hàng 3 cây
– Trông 11 cây thành 10 hàng mỗi hàng 3 cây
– Trồng 10 cây thành 5 hàng mỗi hàng 4 cây.
….
Video được quay bởi Trung Tâm Gia Sư Tài Đức Việt.
Liên hệ: 0936 128 126

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến