Gia sư môn Toán » Thư viện học toán lớp 8

Định lý Ta – lét trong tam giác

[Học toán lớp 8 trên mạng] – Định lý Ta – lét trong tam giác

A. Định lý Ta – lét thuận:

Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

Cho tam giác ABC, MN // BC:

<=> AM/AB = AN/AC; AM/MB = AN/NC; MB/AB = NC/AC.

B. Định lý Ta – lét đảo:

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.

C. Hệ quả của định lý Ta – lét:

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh (hoặc cắt phần kéo dài của hai cạnh) của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho.

D. Một số dạng toán vận dụng định lý Ta – lét trong tam giác:

  • Dạng 1: Tính độ dài đoạn thẳng
  • Dạng 2: Chứng minh các hệ thức về đoạn thẳng
  • Dạng 3: Chứng minh đoạn thẳng song song

Chúc các em học tập tốt 🙂

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến