Gia sư môn Toán » Gia sư Hỗ trợ giải toán THCS (6, 7, 8, 9)

Em Hằng – HS lớp 6 THCS Dịch Vọng – Cầu Giấy, Hà Nội có hỏi bài toán 6:

[Gia sư hỗ trợ giải Toán 6 ở Cầu Giấy, Hà Nội] – Em Hằng – HS lớp 6 THCS Dịch Vọng – Cầu Giấy, Hà Nội có hỏi bài toán 6:

Đề bài:

Một tổ sản xuất trong hai ngày được 630 kg bột. Hỏi mỗi ngày tổ sản xuất được bao nhiêu kg bột? Biết 45% số bột sản xuất của ngày thứ nhất thì bằng 36% số bột sản xuất của ngày thứ hai.

Hướng dẫn giải:

Đổi:

45%=180/400

36%=180/500

Vậy số kg bột ngày 1=4/5 ngày 2.

Số kg bột ngày 1=4/9 số kg bột của 2 ngày.

Ngày thứ nhất tổ sản xuất được: 630×4/9=280 (kg bột)

Ngày thứ hai tổ sản xuất được: 630-280=350 (kg bột)

Đáp số:

Ngày thứ nhất: 280 kg bột

ngày thứ hai: 350 kg bột

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến