Gia sư môn Toán » Gia sư Hỗ trợ giải toán THCS (6, 7, 8, 9)

Em Hoàng thị Mai – HS lớp 9 THCS Lê Lợi – Hà Đông có hỏi bài toán 9:

[Gia sư hỗ trợ giải Toán 9 ở Hà Đông] – Em Hoàng thị Mai – HS lớp 9 THCS Lê Lợi – Hà Đông có hỏi bài toán 9:

Đề bài

Chứng minh rằng: Số sau là hợp số:

111 … 111 2 111 … 111

(n chữ số 1) —(n chữ số 1)

Hướng dẫn giải:

Ta có: 111 … 111 2 111 … 111

= 111 …111 000 … 000 + 111 … 111

= (111….111) . (100 … 001) ( Là hợp số).

 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến