Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

Em Lê Thanh Hằng có hỏi bài toán lớp 6

[Giải Toán lớp 6 trực tuyến] – Em Lê Thanh Hằng muốn hỏi bài toán lớp 6 sau:

Đề Bài:
1. Chứng tỏ rằng 10^2003 + 11 là hợp số
2. Tìm số tự nhiên n biết n+3 chia hết cho n+ 1

Hướng dẫn:

Bài 1:

Ta có: 10^2003 = 100…0 (2003 chữ số 0) = 999…9 (2003 chữ số 9) + 1

=> 10^2003 + 11 = 999…9 + 12 = 3.333…3 + 3.4 = 3.(333…3 + 4)

=> 10^2003 + 11 là hợp số.

Bài 2:

Ta có: n + 3 = n + 1 + 2

Để n + 3 chia hết cho n + 1 thì 2 chia hết cho n + 1

=> n + 1 là ước của 2

=> n + 1 thuộc {1; 2}

=> n thuộc {0; 1}

Chúc em Lê Thanh Hằng học tập tốt 🙂

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến