Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

Em Thanh Ngân HS lớp 6 có hỏi bài toán:

[Giải toán lớp 6 trực tuyến] – Em Thanh Ngân học sinh lớp 6 có hỏi bài toán:

Đề bài: Tìm n là số tự nhiên thỏa 3n+8 chia hết cho n+2?

Trả lời:

Ta có: 3n + 8 = 3.(n + 2) + 2

=> Để 3n + 8 chia hết cho n + 2 thì 2 chia hết cho n + 2

=> n + 2 là ước của 2

Vì n + 2 >=2, suy ra: n + 2 = 2

=> n = 0.

KL: Với n = 0 thì 3n + 8 chia hết cho n + 2.

 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến