Gia sư môn Toán » Gia sư Hỗ trợ giải toán THCS (6, 7, 8, 9)

Em Thiên – HS lớp 6 THCS Văn Yên – Hà Đông có hỏi bài toán 6:

[Gia sư hỗ trợ giải Toán 6 ở Hà Đông] – Em Thiên – HS lớp 6 THCS Văn Yên – Hà Đông có hỏi bài toán 6:

Đề bài: Chứng minh rằng các phân số sau là phân số tối giản:

a. 15n+4/20n+5

b. 6n+3/9n+4

Hướng dẫn giải:

Phương pháp giải: Để chứng minh phân số là phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được) ta làm như sau:

  • Gọi d là UCLN (tử, mẫu). Cần phải chứng minh: d = 1.
  • Suy ra: Phân số đó là phân số tối giản.

a. Hướng dẫn câu a: 

Gọi d là UCLN(15n + 4, 20n + 5) => 15n + 4 chia hết cho d và 20n + 5 chia hết cho d

=> 60n + 16 chia hết cho d và 60n + 15 chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

=> d = 1

=> UCLN(15n + 4, 20n + 5) = 1.

Vậy phân số 15n+4/20n+5 là phân số tối giản.

b. Tương tự câu a.

Chúc em học tập tốt 🙂

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến