Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

Em Thu Hà – HS lớp 6 có hỏi bài toán:

[Hỏi đáp trực tuyến toán lớp 6] – Em Thu Hà – HS lớp 6 có hỏi bài toán:

Đề bài:

a/Tìm số tự nhiên n lớn nhất có ba chữ số. Biết n chia hết cho 8 thì dư 7, chia cho 31 dư 28
b/ Trong một cái thùng có 10 đôi giầy cùng cỡ, 5 đôi màu đen và 5 đôi mà nâu. Không nhìn vào thùng ta phải lấy ra ít nhất bao nhiêu chiếc giày để có một đôi giày cùng nhau.

Mọi người trợ giúp cho em Thu Hà.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến