Gia sư môn Toán » Gia sư Hỗ trợ giải toán THCS (6, 7, 8, 9)

Em Thu Hà – HS lớp 6 THCS Cầu Giấy – Cầu Giấy, Hà Nội có hỏi bài toán 6:

[Gia sư hỗ trợ giải Toán 6 ở Cầu Giấy] – Em Thu Hà – HS lớp 6 THCS Cầu Giấy – Cầu Giấy, Hà Nội có hỏi bài toán 6:

Đề bài

Tính tuổi của anh và em biết rằng 5/8 tuổi anh hơn 3/4 tuổi em là 2 năm và 1/2 tuổi anh hơn  3/8 tuổi em là 7 năm.

Hướng dẫn giải:

1/2  tuổi anh –  3/8  tuổi em = 7 năm (1). Nhân cả hai vế của đẳng thức (1) với 2 ta được:

tuổi anh – 6/8  tuổi em = 14 năm (2)

Mà 5/8  tuổi anh – 3/4  tuổi em = 2 năm ; do 6/8 = 3/4   và từ (2)

Nên 1 – 5/8 = 3/8  tuổi anh là 14 – 2 = 12 năm

Vậy tuổi anh là:    12 : 3/8  = 32 (tuổi)

Theo (2) thì 6/8  tuổi em là: 32 – 14 = 18 (tuổi)

Vậy tuổi em là: 18 : 6/8  = 24 (tuổi)

 Đáp số: anh 32 tuổi ; em 24 tuổi

Chúc em học tập tốt 🙂

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến