Gia sư môn Toán » Luyện thi 9 lên 10

Giải phương trình nghiệm nguyên bằng cách sử dụng bất đẳng thức

Sử Dụng Bất Đẳng Thức Tìm Nghiệm Nguyên

Ví Dụ 4: Giải phương trình sau trong tập các số nguyên:

y3 = 1 + x + x2  + x3.

Giải

Từ phương trình đã cho ta có: x3 < y3 < (x + 2)3

Suy ra: y3 = (x + 1)3 hay 1  +x + x2 + x3 = (x + 1)3.

Từ đó ta có: x = 0 hoặc x = -1.

Ta có các nghiệm của phương trình: (0, 1); (-1, 0)

 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến