Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Giải Toán lớp 5 – PH có nickname Mai Thanh có hỏi bài toán 5:

[Hỗ trợ giải Toán lớp 5 trên mạng] – PH có nickname Mai Thanh có hỏi bài toán 5:

Đề bài: Người ta cộng 5 số và chia cho 5 thì được 138. Nếu xếp các số theo thứ tự lớn dần thì cộng 3 số đầu tiên và chia cho 3 sẽ được 127, cộng 3 số cuối và chia cho 3 sẽ được 148. Bạn có biết số đứng giữa theo thứ tự trên là số nào không ?
Bài giải :

138 là trung bình cộng của 5 số, nên tổng 5 số là : 138 x 5 = 690.
Tổng của ba số đầu tiên là : 127 x 3 = 381.
Tổng của ba số cuối cùng là : 148 x 3 = 444.
Tổng của hai số đầu tiên là : 690 – 444 = 246.
Số ở giữa là số đứng thứ ba, nên số ở giữa là : 381 – 246 = 135.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến