Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

[Giải Toán lớp 6] – Bạn Xuân Trường có hỏi bài toán: Tìm các số nguyên a,b,c thỏa mãn đồng thời 3 đẳng thức:

[Giải Toán lớp 6] – Bạn Xuân Trường có hỏi bài toán: Tìm các số nguyên a,b,c thỏa mãn đồng thời 3 đẳng thức:

a.b.c +a=2011
a.b.c + b= 2013

a.b.c + c =2015

Mọi người trợ giúp cho em Xuân Trường.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến