Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

[Giải toán lớp 6] – Tính hợp lý biểu thức A = 10/56 + 10/140 + 10/260 + …+ 10/1400

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6 trên mạng] – Tính hợp lý biểu thức A = 10/56 + 10/140 + 10/260 + …+ 10/1400.

Giải:

Ta có: A = 10/56 + 10/140 + 10/260 + …+ 10/1400

<=> A = 20/8.14 + 20/14.20 + 20/20.26 + …+ 20/50.56

20/8.14 = (10/3)*(1/8 – 1/14)

20/14.20 = (10/3)*(1/14 – 1/20)

20/20.26= (10/3)*(1/20 – 1/26)

20/50.56 = (10/3)*(1/50 – 1/56)

=> A = (10/3)*(1/8 – 1/14) + (10/3)*(1/14 – 1/20) + (10/3)*(1/20 – 1/26) + …+  (10/3)*(1/50 – 1/56)

A =  (10/3)*(1/8 – 1/14 + 1/14 – 1/20 + 1/20 – 1/26 + …+  1/50 – 1/56)

A = (10/3)*(1/8  – 1/56)

A = (10/3)*(6/56)

A = 5/14.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến