Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

Giải toán Violympic vòng 5 lớp 5 năm học 2015 – 2016

Giải toán Violympic vòng 5 lớp 5 năm học 2015 – 2016

Các dạng toán cần nắm vững ở vòng này là:

  • So sánh số thập phân
  • Đổi phân số sang số thập phân và ngược lại
  • Toán về công việc chung
  • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ, tổng và hiệu, hiệu và tỉ
  • Phép chia có dư, phép chia hết
  • Cách vẽ sơ đồ cho bài toán

Video 1:

 
Video 2:

Video 3:

Video 4:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến