Gia sư môn Toán » Học toán lớp 8 cơ bản và nâng cao

Giáo án bồi dưỡng HSG môn Toán môn Toán lớp 8 theo chuyên đề

Nhằm hỗ trợ các em học sinh học tập tốt, gia sư Thủ Khoa cung cấp tài liệu miễn phí giáo án bồi dưỡng HSG môn Toán môn Toán lớp 8.

Nội dung các chuyên đề bồi dưỡng Toán 8:

 1. Chuyên đề 1: Phân tích đa thức thành nhân tử
 2. Chuyên đề 2: Hoán Vị, Tổ Hợp
 3. Chuyên đề 3: Lũy thừa bậc n của một nhị thức,
 4. Chuyên đề 4: Chia hết trên số tự nhiên, số nguyên
 5. Chuyên đề 5: Số chính phương
 6. Chuyên đề 6: Các bài toán về định lý Ta-lét
 7. Chuyên đề 7: Các bài toán về định lý Ta-lét và tính chất đường phân giác,
 8. Chuyên đề 8: Chữ số tận cùng
 9. Chuyên đề 9: Đồng dư
 10. Chuyên đề 10: Tính chất chia hết đối với đa thức
 11. Chuyên đề 11: Các bài toán về biểu thức số hữu tỉ,
 12. Chuyên đề 12: Các chuyên đề biểu thức số hữu tỉ (Tiếp),
 13. Chuyên đề 13: Các bài toán về tam giác đồng dạng,
 14. Chuyên đề 14: Phương trình bậc cao
 15. Chuyên đề 15: Sử dụng công thức diện tích thiết lập quan hệ độ dài của đoạn thẳng,
 16. Chuyên đề 16: Bất đẳng thức
 17. Chuyên đề 17: Vẽ đường thẳng song song để tạo thành các cặp đoạn thẳng tỉ lệ,
 18. Chuyên đề 18: Bổ đề hình thang và chùm đường thẳng
 19. Chuyên đề 19: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một biểu thức.

 

Các em có thể tham khảo tài liệu tại đây:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến