Gia sư môn Toán » Thư viện Toán học

Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông

Xin giới thiệu đến các em các công thức cơ bản của Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông được các gia sư toán giỏi tổng hợp ngắn gọn trong bài viết này.

Hệ thức lượng trong tam giác vuông:

Cho vuông ở A ta có :

he-thuc-luong-trong-tam-giac-vuong

a)       Định lý Pitago :    BC^2 = AB^2 + AC^2

b)      AB^2 = BH.BC; AC^2 = CH.BC

c)        AB. AC = BC. AH

d)        1/AH^2 = 1/AB^2 + 1/AC^2

e)        BC = 2AM

f)        sinB = b/a; cosB = c/a; tanB = b/c; cotB = c/b

g)       b = a. sinB = a.cosC,  c = a. sinC = a.cosB,  a = b/sinB = c/cosC ,

b = c. tanB = c.cot C

Chúc các em học tốt.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến