Gia sư môn Toán » Toán Lớp 7

Hình học lớp 7 – Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

[Bổ trợ kiến thức hình học lớp 7 học kì 2] – Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

Bài 1: Cho tam giác ABC cân ở A có chu vi bằng 16cm, cạnh đáy BC = 4cm. So sánh các góc của tam giác.

Bài 2Cho tam giác ABC, biết góc A : góc B : góc C = 3 : 5 :7. So sánh các cạnh của tam giác.

Bài 3Cho tam giác ABC, góc A là góc tù. Trên cạnh AC lấy hai điểm D và E (D nằm giữa A và E). Chứng minh rằng BA < BD < BE < BC.

Bài 4Cho tam giác ABC vuông ở B, phân giác CD. Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với AC ở E. Chứng minh:

a) DE= DB;

b) DA >DB.

Bài 5Cho tam giác ABC có góc B > góc C.

a) So sánh độ dài các cạnh AB và AC;

b) Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. Chứng minh: góc CDA > góc CAD;

c) Chứng minh rằng tia phân giác của góc BAC nằm trong góc BAM.

Bài 6Cho tam giác cân ABC cân ở A. Trên cạnh BC lấy hai điểm D và E (D nằm giữa A và E) sao cho BD = DE = EC. Chứng minh: góc BAD = góc CAE < góc DAE.

Bài 7Cho tam giác ABC có AB > AC. Kẻ BN là tia phân giác của góc ABC (N ∈ AC). Kẻ CM là tia phân giác của góc ACB (M ∈ AB), BN và CM cắt nhau tại I.

a) So sánh IC và IB.

b) Hỏi AM và BM có bằng nhau không?

Bài 9Cho tam giác ABC có AB < AC, AD là tia phân giác của góc BAC (D ∈ BC). Chứng minh rằng:

a) Góc ADB < góc ADC.

b) CD > DB.

Bài 7Cho tam giác ABC, có AB < AC, M là trung điểm của cạnh BC.

a) Chứng minh rằng: Góc AMB < Góc AMC

b) Chứng minh rằng: Góc MAB > CAM.

c) Trên đoạn AM lấy một điểm E tùy ý. Chứng minh: EB < EC.

Bài 8Cho tam giác ABC vuông tại A. M là trung điểm của cạnh AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm E sao cho ME = MB. Chứng minh rằng:

a) CE ⊥ AC và BC > CE.

b) Góc ABM > Góc MBC.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đăng ký học tập bổ trợ kiến thức môn Toán THCS từ lớp 6 đến lớp 9, ôn luyện thi vào lớp 10, vui lòng liên hệ: 0919.281.916.

Thân ái!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến