Gia sư môn Toán » Học toán lớp 9 trên mạng

Hình học lớp 9 – Cách tính số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

[Hỗ trợ học hình học lớp 9] – Cách tính số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Phương pháp giải:

Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.

Tags:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến