Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

Hỗ trợ giải Toán khối 6 trực tuyến – HS Mai Thị Hương

[Bồi dưỡng HSG môn Toán khối 6] – Chương trình Hỗ trợ giải Toán khối 6 trực tuyến – Bạn Mai Thị Hương có hỏi bài toán như sau:

Đề bài: Cho A = 1 – 2 + 3 – 4 + … + 99 – 100.

a) Tính A.

b) A có chia hết cho 2, cho 3, cho 5 không ?

c) A có bao nhiêu ước tự nhiên. Bao nhiêu ước nguyên ?

HƯỚNG DẪN:

a. A = -1 – 1 – 1 – …. – 1 = -1.(50) = – 50.

b.

  • A chia hết cho 2 vì 50 là số chẵn,
  • A không chia hết cho 3 vì tổng các chữ của 50 là 5 không chia hết cho 3,
  • A chia hết cho 5 vì chữ số tận cùng của 50 là 5.

c.

  • Các ước tự nhiên của -50 là: Ư(-50) = {1; 2; 5; 10; 25; 50} => có 6 ước tự nhiên.
  • Các ước số nguyên của -50 là: Ư(-50) = {-50; -25; -10; -5; -2; -1; 1; 2; 5; 10; 25; 50} => có 12 ước số nguyên.

Mọi thông tin cần hỗ trợ, đăng ký học tập môn Toán vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến