Gia sư môn Toán » Gia sư hỗ trợ giải Toán tiểu học (1, 2, 3, 4, 5), Toán dành cho các em học sinh lớp 5

Hỗ trợ giải Toán lớp 5 – Bài toán về tỉ lệ nghịch

[Gia sư Toán thủ khoa Hà Nội] – Hỗ trợ giải Toán lớp 5 nâng cao trên mạng – Bài toán về tỉ lệ nghịch.

Bài 1: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị gạo đủ cho 500 người ăn trong 40 ngày. Sau khi ăn được 10 ngày thì có thêm 100 người nữa đến ăn cùng.  Hỏi số gạo còn lại đủ ăn trong bao nhiêu ngày nữa ?

Giải:

Sau 10 ngày số lương thực còn đủ cho 500 người ăn trong: 40 – 10 = 30 ngày.

Tổng số người cũ và người mới là: 500 + 100 = 600 người.

500 người ăn số gạo còn lại trong 30 ngày.

1 người ăn số gạo đó trong 500 x 30 = 15000 ngày

Vậy, 600 người ăn số gạo đó trong: 15000 : 600 = 25 ngày.

 

Bài 2. Một bếp ăn dự trữ số gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày.  Sau khi ăn được 5 ngày thì có thêm 30 người nữa đến ăn.  Hỏi số gạo  còn lại đủ ăn trong bao nhiêu ngày nữa ?

Giải:

Sau 5 ngày số gạo còn đủ cho 120 người ăn trong: 20 – 5 = 15 ngày.

Tổng số người cũ và người mới đến là: 120 + 30 = 150 người.

120 người ăn trong 15 ngày, vậy 1 người ăn trong 120 x 15 = 1800 ngày.

Vậy, 150 người ăn số gạo đó trong: 1800 : 150 = 12 ngày.

 

Bài 3.  Có 45 công nhân dự đinh sẽ hoàn thành môt công việc trong 10 ngày.  Sau khi cùng làm được 4 ngày thì có 15 công nhân phải đi làm việc khác.  Hỏi các công nhân còn lại phải làm tiếp trong bao nhiêu ngày thì mới hoàn thành công việc ?

Giải:

Sau khi làm được 4 ngày, số lượng công việc còn lại trong: 10 – 4 = 6 ngày.

Tổng số công nhân còn lại là: 45 – 15 = 30 công nhân.

45 công nhân làm việc trong 6 ngày, vậy một công nhân làm việc trong: 45 x 6 = 270 ngày.

Vậy, 30 công nhân sẽ làm việc trong: 270 : 30 = 9 ngày.

Chúc em học tập tốt 🙂

Mọi thông tin hỗ trợ đăng ký tìm gia sư dạy toán tại Hà Nội, vui lòng liên hệ Hotline: 0936.128.126.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến