Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

Học sinh lớp 6 em Lê Phương Các có hỏi bài toán như sau:

[Hỗ trợ giải toán lớp 6] – Học sinh lớp 6 em Lê Phương Các có hỏi bài toán như sau:

Đề bài: p và p+4 là số nguyên tố (p>3) chứng minh p+8 là hợp số.

Hướng dẫn giải:
Số nguyên tố p > 3 có dạng là 3k + 1, 3k + 2 (k thuộc N*)
Vì p + 4 là số nguyên tố nên p có dạng là 3k + 1.
=> p = 3k + 1
=> p + 8 = 3k + 1 + 8 = 3k + 9 = 3.(k + 3) là một hợp số (đpcm).

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến