Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

Học sinh Nguyễn Thị Hoa có hỏi bài toán lớp 6

[Hỗ trợ giải Toán 6 trực tuyến] – Học sinh Nguyễn Thị Hoa có hỏi bài toán lớp 6.

Đề bài: Khi chia số a cho số b ta được thương là 18 và số dư là 24. Hỏi thương và số dư thay đổi thế nào nếu số bị chia và số chia giảm đi 6 lần.

Giải: Theo định nghĩa của phép chia và theo đề bài ta có:

a = b18 + 24 (1) (b > 24)

Nếu số bị chia và số chia b giảm đi 6 lần thì từ (1) ta có:

a: 6   = (b18 + 24) : 6

                = b18 : 6 + 24 : 6

                = (b : 6) 18 + 4          (b : 6 > 4)

Vậy nếu số bị chia và số chia giảm đi 6 lần thì thương không thay đổi còn số dư giảm 6 lần.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến