Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng

Học toán lớp 6 – Dạng tìm một chữ số tận cùng

[Học toán lớp 6 trực tuyến] – Dạng tìm một chữ số tận cùng.

Một số chú ý và đặc điểm khi gặp bài toán tìm một chữ số tận cùng:

–         Các chữ số có tận cùng bằng 0, 1, 5, 6 nâng lên lũy thừa nào (khác 0) cũng tận cùng bằng 0, 1, 5, 6.

–         Các số có tận cùng bằng 2, 4, 8 nâng lên lũy thừa 4 thì được số cố tận cùng bằng 6.

–         Các số cố tận cùng bằng 3, 7, 9 nâng lên lũy thừa 4 thì được số có tận cùng bằng 1.

Chúc các em học sinh lớp 6 học tập tốt 🙂

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến