Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

Hỏi đáp toán 6: (4/286-2/7*9)(4/286-2/9*11)…..(4/286-2/95*97)(4/286-2/97*99)

[Hỗ trợ giải toán lớp 6] – Đề bài: (4/286-2/7*9)(4/286-2/9*11)…..(4/286-2/95*97)(4/286-2/97*99).

Hướng dẫn giải:

Ta có: 4/286 = 2/143 = 2/11*13
Trong các tích trên có tích: (4/286 – 2/11*13) = (2/11*13 – 2/11*13) = 0, vậy tích trên bằng 0.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến