Gia sư môn Toán » Gia sư Hỗ trợ giải toán THCS (6, 7, 8, 9), Số học

Hỏi đáp Toán lớp 6: Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

[Bồi dưỡng nâng cao Toán lớp 6] – Hỏi đáp Toán lớp 6: Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

Hướng dẫn giải:

Gọi số có 3 chữ số khác nhau là: abc.

Chữ số a có 9 cách chọn chữ số từ 1 đến 9 (khác chữ số 0),

Mỗi cách chọn của a có 9 cách chọn chữ số b từ 0 đến 9 (khác chữ số a),

Mỗi cách chọn chữ số b có 8 cách chọn chữ số c (khác chữ số a, chữ số b)

=> Có tất cả 9.9.8 = 648 số có 3 chữ số khác nhau.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến