Gia sư môn Toán » Hỗ trợ học toán lớp 4 trực tuyến

Hỏi: Giá trị của chữ số 8 trong số 456982317 là?

[Hỗ trợ giải Toán lớp 4 trực tuyến] – Hỏi: Giá trị của chữ số 8 trong số 456982317 là?

Trả lời:

Bên phải chữ số 8 có tất cả 4 chữ số. Vậy giá trị của chữ số 8 trong số 456982317 là: 80 000.

 

Tags:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến