Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

Hỏi: Rút gọn biểu thức sau (Toán lớp 6):

[Hỗ trợ giải toán lớp 6] – Đề bài: Rút gọn biểu thức sau:

  1. A = (a + b – c) + (a – b) – (a – b – c)
  2. B = (a – b) – (b + c) + (c – a) – (a – b – c)
  3. C = (a – 1)(b – 2) – (ab + 2)

Hướng dẫn giải:

1. A = (a + b – c) + (a – b) – (a – b – c)

A = a + b – c + a – b – a +b + c

A = a + b.

2. B = (a – b) – (b + c) + (c – a) – (a – b – c)

B = a – b – b – c + c – a – a + b + c

B = -b + c

3.  C = (a – 1)(b – 2) – (ab + 2)

C = ab – 2a – b + 2 – ab – 2

C = – (2a + b)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến