Gia sư môn Toán » Hỗ trợ học toán lớp 4 trực tuyến

Hỏi: Số gồm 6 vạn, 5 nghìn và 4 chục được viết là ?

[Hỏi đáp Toán lớp 4 trực tuyến] – Hỏi: Số gồm 6 vạn, 5 nghìn và 4 chục được viết là ?

Trả lời:

Số gồm 6 vạn, 5 nghìn và 4 chục được viết là:

60 000 + 5 000 + 40 = 65 040.

Tags:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến