Gia sư môn Toán » Hỗ trợ học toán lớp 4 trực tuyến

Hỏi toán lớp 4: PH Nguyễn Văn Linh có hỏi bài toán lớp 4:

[Hỏi đáp toán lớp 4 trên mạng] – PH Nguyễn Văn Linh có hỏi bài toán lớp 4:

Đề bài: Bạn Toàn nhân một số với 2002 nhưng “đãng trí” quên viết 2 chữ số 0 của số 2002 nên kết quả “bị” giảm đi 3965940 đơn vị. Toàn đã định nhân số nào với 2002 ?

Bài giải :

Vì “đãng trí” nên bạn Toàn đã nhân nhầm số đó với 22.
Thừa số thứ hai bị giảm đi số đơn vị là : 2002 – 22 = 1980 (đơn vị).
Do đó kết quả bị giảm đi 1980 lần thừa số thứ nhất, và bằng 3965940 đơn vị.
Vậy thừa số thứ nhất là : 3965940 : 1980 = 2003.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến