Gia sư môn Toán » Gia sư trực tuyến, Học toán lớp 5 trên mạng

Hướng dẫn giải toán trồng cây

TOÁN TRỒNG CÂY

* Những điều cần nhớ:

– Nếu trồng cây ở cả hai đầu đường thì: số cây = số khoảng cách + 1

– Nếu không trồng cây ở cả hai đầu đường: số cây = số khoảng cách – 1

– Nếu trồng cây trên một đường khép kín: số cây = số khoảng cách.

* Các ví dụ:

Ví Dụ 1: Người ta trồng cây hai bên của một quãng đường dài 1km: cứ cách 50m thì trồng 1 cây. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây, biết rằng ở hai đầu đường đều có cây?

Ví Dụ 2: Một người thợ mộc cưa một cây gỗ dài 12m thành những đoạn 15dm. Mõi lần cửa hết 6 phút. Thời gian nghỉ giữ hai lần cưa là 2 phút. Hỏi người ấy cưa xong cây gỗ hết bao nhiêu thời gian?

Ví Dụ 3: Ngày 30 tháng 4, một trường học đã mắc đèn xung quanh một khung khẩu hiệu dài 3m, rộng 1m. Cứ cách 50cm thì mắc một bóng đèn. Mỗi bóng đèn giá 18 000 đồng. Hỏi số tiền trường học phải bỏ ra để mua bóng đèn.

Ví Dụ 4: Có bao nhiêu số có ba chữ số có tận cùng bằng 5?

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến