Gia sư môn Toán » Luyện thi 9 lên 10

Lời giải bài toán hình học luyện thi vào 10 chuyên toán số 1

Lời giải bài toán hình học luyện thi vào 10 chuyên toán số 1 – đây cũng là một bài toán hình học có trong đề thi TS Lê Hồng Phong  TPHCM: 2001 – 2002 và thi HSG Bình Định: 2013 – 2014. Các em có thể theo dõi các bài toán khác tại: Tuyển Tập 26 Bài Toán Hình Học Luyện Thi Vào 10 Chuyên Toán.

Đề Bài: (TS Lê Hồng Phong  TPHCM: 2001 – 2002. HSG Bình Đình: 2013 – 2014)

 Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường  tròn (O) và trực tâm là H. Lấy điểm M thuộc cung nhỏ BC.

a) Xác định vị trí của điểm M sao cho tứ giác BHCM là hình bình hành.

b/ Chứng minh ba điểm N, H, E thẳng hàng.

c/ Xác định vị trí của điểm M thuộc cung nhỏ BC để cho NE có độ dài lớn nhất.

Lời giải

11

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Ý kiến các bậc PHHS và Gia sư Toán dạy kèm

  1. […] Xem lời giải bài toán hình học luyện thi vào 10 chuyên toán số 1. […]

Đóng góp ý kiến