Gia sư môn Toán » Luyện thi 9 lên 10

Lời giải bài toán hình học luyện thi vào 10 chuyên toán số 2

Lời giải bài toán hình học luyện thi vào 10 chuyên toán số 2 – đây cũng là một bài toán hình học có trong đề thi tuyển sinh vào khối năng khiếu của DHQG TP. Hồ Chí Minh năm học 2003 – 2004. Các em có thể theo dõi các bài toán khác tại: Tuyển Tập 26 Bài Toán Hình Học Luyện Thi Vào 10 Chuyên Toán.

1

2

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Ý kiến các bậc PHHS và Gia sư Toán dạy kèm

  1. […] Xem lời giải bài toán hình học luyện thi vào 10 chuyên toán số 2. […]

Đóng góp ý kiến