Gia sư môn Toán » Toán Lớp 7

Lý Thuyết Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Ở bài viết này, gia sư toán thủ khoa sẽ đưa ra một số điểm lý thuyết trọng yếu trong quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.

Xét các đường vuông góc và đường xiên kẻ từ một điểm ở ngoài đường thẳng đến đường thẳng đó ta có các định lý sau:

lt-h

– Đường vuông góc ngắn hơn mọi đường xiên (OH < OK)

– Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn (vì HP < HK nên OP < OK) {HK gọi là hình chiếu của OK}

– Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn (vì OP < OK nên HP < HK)

– Nếu hai đường xiên bằng nhau thì hai hình chiếu bằng nhau, ngược lại nếu hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xiên bằng nhau.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến