Gia sư môn Toán » Học toán lớp 9 trên mạng

Lý thuyết trọng tâm hàm số bậc nhất y = ax + b

[Học toán lớp 9 và ôn thi vào lớp 10] – Lý thuyết trọng tâm hàm số bậc nhất y = ax + b.

1) Khái niệm hàm số bậc nhất: Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b trong đó a, b là các số cho trước và a ≠ 0.

2) Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số bậc nhất:

Hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0) xác định với mọi giá trị x thuộc R và có tính chất sau:

– Hàm số y = ax + b đồng biến trên R khi a > 0

– Hàm số y = ax + b nghịch biến trên R khi a < 0

3) Đồ thị hàm số bậc nhất:

a) Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0).

Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b.

b) Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0)

Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax.

c) Đồ thị hàm số y = |ax + b|

Cách vẽ đồ thị hàm số y = |ax + b|

d) Các đồ thị hàm số đặc biệt: y = m, x = n (m, n ∈ R).

4) Hệ số góc của đường thẳng : y = ax + b (a ≠ 0):

  • Đường thẳng y = ax + b có hệ số góc là a.
  • Hai đường thẳng song song nhau thì có hệ số góc bằng nhau.
  • Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì có tích hệ số góc bằng (-1).
  • Đường thẳng y = ax + b (a > 0) tạo với tia Ox một góc α thì a = tanα.
  • Phương trình đường thẳng đi qua A(x0 ; y0) và có hệ số góc k cho trước là: y = k.(x – x0) + y0.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Mọi thông tin cần hỗ trợ đăng ký học tập, vui lòng liên hệ văn phòng gia sư Thủ khoa Toán Hà Nội theo số máy: 0919.281.916.

Thân ái!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến