Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

Mọi người trợ giúp cho em với!

Câu hỏi Toán lớp 6: Mọi người trợ giúp cho em với!

Câu 1 : Khối 6 có số hs nhỏ hơn 400 hs. Khi xếp hàng 10, 12, 15 đều dư 3. Nhưng khi xếp hàng 11 thì đủ. Tính số hs lớp 6

Câu 2 : a) 2+4+6+…+2x=110

b) P= 1+5+52+…+52005

c) Q= 1/3 – 1/3^2 – 1/3^3 – … – 1/3^1001

Mọi người trợ giúp cho em.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến