Gia sư môn Toán » Thư viện Toán học

Một Lời Giải Lạ Lùng

Khi giải các bài toán lập phương trình, đôi khi gặp những lời giải lạ lùng làm cho không ít người lúng túng! Thí dụ có bài toán sau.

Tìm một số gồm hai chữ số có các tính chất: Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 4 và nếu đảo ngược thứ tự các chữ số của số đó thì số mới tạo thành lớn hơn số ban đầu là 27.

Lời giải

Gọi x là chữ số hàng chục, y là chữ số hàng đơn vị. Ta lập được hệ PT:

x = y – 4 (1) và (10y + x) – (10x + y) = 27 (2)

Từ (1), (2) có 10y + (y – 4) – [10(y – 4) + y] =  27. Sau khi rút gọn ta được 4 = 3 (?)

Tại sao lại như thế nhỉ?

Xin mời các bạn gia sư, các em học sinh ham mê toán giải thích!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến