Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng

Một số bài tập rèn luyện chuyên đề Số nguyên trong Toán lớp 6 (Phần 2)

[Bồi dưỡng nâng cao Toán lớp 6] – Một số bài tập rèn luyện chuyên đề Số nguyên trong Toán lớp 6 (Phần 2).

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và đăng ký tìm gia sư Toán tại nhà Hà Nội vui lòng liên hệ theo số máy: 0936.128.126

DẠNG 1: TÍNH CÁC GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC SỐ NGUYÊN

 

  1. A = (-123) + 77 + (-257) + 23 – 43
  2. B = 48 + |48 – 174| + (-74)
  3. C = -2012 + (-596) + (-201) + 496 + 301
  4. D = 1 + 2 – 3 – 4 + 5 + 6 – 7 – 8 + … – 79 – 80 – 81
  5. E = – 418 – {- 218 – [- 118 – (- 318) + 2012]}
  6. F = 1 – 2 + 3 – 4 + … + 99 – 100
  7. G = 1 – 2 – 3 + 4 + 5 – 6 – 7 + … + 97 – 98 – 99 + 100
  8. H = 2100 – 299 – 298 – … – 2 – 1
  9. I = 2 – 5 + 8 – 11 + 14 – 17 + … + 98 – 101
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến