Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7, Học toán lớp 6 trên mạng

Một số bài tập rèn luyện chuyên đề Số nguyên trong Toán lớp 6 (Phần 1)

[Bồi dưỡng nâng cao Toán lớp 6] – Một số bài tập rèn luyện chuyên đề Số nguyên trong Toán lớp 6 (Phần 1).

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và đăng ký tìm gia sư dạy kèm tại nhà Hà Nội vui lòng liên hệ theo số máy: 0936.128.126

 

Bài 1: Tìm x, y thuộc Z sao cho:

 1. (-x + 31) – 39 = -69 + 11
 2. -129 – (35 – x) = 55
 3. (-37) – |7 – x| = – 127
 4. (2x + 6).(9 – x) = 0
 5. (2x – 5)2 = 9
 6. (1 – 3x)3 = -8
 1. (x + 1) + (x + 3) + (x + 5) + … + (x + 99) = 0
 2.  (x – 3).(2y + 1) = 7
 3. Tìm x, y thuộc Z sao cho: |x – 8| + |y + 2| = 2
 4. (x + 3).(x2 + 1) = 0
 5. (x + 5).(x2 – 4) = 0
 6. x + (x + 1) + (x + 2) + … + 2003 = 2003

 

Bài 2: Tính:

 1. A = 48 + |48 – 174| + (-74)
 2. B = (-123) + 77 + (-257) + 23 – 43
 3. C = (-57) + (-159) + 47 + 169
 4. D = (135 – 35).(-47) + 53.(-48 – 52)
 5. E = (-8).25.(-2).4.(-5).125
 6. F = 1 – 2 + 3 – 4 + … + 2009 – 2010

Bài 3: Tìm x thuộc Z sao cho:

 1. x – 3 là bội của 5
 2. 3x + 7 là bội của x + 1
 3. x – 5 là ước của 3x + 2
 4. 2x + 1 là ước của -7

Bài 4: Tìm x + y, biết rằng: |x| = 5 và |y| = 7.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến