Gia sư môn Toán » Học toán lớp 6 trên mạng, Thư viện Toán học

Một số bài toán nâng cao về UCLN và BCNN trong toán lớp 6

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6] – Một số bài toán nâng cao về UCLN và BCNN trong toán lớp 6.

Bài 1: Cho (a,b) = 1. Chứng tỏ rằng: (8a + 3) và (5b + 1) là nguyên tố cùng nhau.

Bài 2: Tìm số n nhỏ nhất để: n + 1; n + 3; n + 7 đều là nguyên tố.

Bài 3: Biết (a,b) = 95. Tìm (a + b, a – b).

Bài 4: Tìm các giá trị a, b thuộc số tự nhiên sao cho:

  1. [a, b] + (a, b) = 55
  2. [a, b] – (a, b) = 5
  3. [a, b] – (a, b) = 35
  4. a + b = 30, [a, b] = 6.(a, b)

Bài 5: Tìm hai số tự nhiên biết rằng tích của chúng là 180 và ƯCLN của chúng là 3

Bài 6: Tìm hai số tự nhiên a, b sao cho Tổng của ƯCLN và BCNN là 15.

Bài 7: Tìm hai số tự nhiên a, b sao cho Tổng của ƯCLN và BCNN là 55.

Bài 8: Tìm hai số tự nhiên a, b sao cho hiệu của  BCNN và ƯCLN là 5.

Bài 9: Tìm ƯCLN( 7n +3, 8n – 1) với (n thuộc N*). Khi nào thì hai số đó nguyên tố cùng nhau.

Bài 10: Tìm hai số tự nhiên biết rằng tích của chúng là 2700 và BCNN của chúng là 900.

Bài 11: Tìm hai số tự nhiên biết rằng tích của chúng là 8748 và ƯCLN của chúng là 27.

Bài 12: ƯCLN của hai số là 45 số lớn là 270 Tìm số nhỏ:

Bài 13: ƯCLN của hai số là 4 số lớn là 8 Tìm số lớn:

Bài 14: Tìm hai số tự nhiên a, b biết rằng BCNN(a,b) = 300 và ƯCLN(a,b) = 15.

Bài 15: Tìm hai số tự nhiên a, b biết rằng BCNN(a,b) = 72 và ƯCLN(a,b) = 12.

Bài 16: Tìm hai số tự nhiên biết rằng tích của chúng là 2940 và BCNN của chúng là 210.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đăng ký học tập vui lòng liên hệ theo số máy: 0936.128.126.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến