Gia sư môn Toán » Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến 24/7

Một số câu hỏi ôn tập cuối năm môn Toán lớp 6 nhờ mọi người giúp

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6 trên mạng] – Một số câu hỏi ôn tập cuối năm môn Toán lớp 6 nhờ mọi người giúp:

Đề bài:

1. Bạn có nickname Tịnh Giác có hỏi như sau:

Thay chi gium con bai nay ak
Cau 1: S= 1/5.6 + 1/10.9 + 1/15.12 + … + 1/3350.2013
Tinh S

Cau 2: A= 1/56 + 1/72 + 1/90 + 1/110 + 1/132 + 1/ 156 + 1/182 + 1/210 + 1/240
Tinh A

 

2. Bạn có nickname Lại Thị Phương Lan có hỏi:

cho p,q la các số nguyên tố lớn hơn 3 thõa mãn p=q+2 . Tìm số dư khi chia p+q cho 12

3. Bạn có nickname Nguyễn Thị Phương Thảo có hỏi:

Với mỗi số nguyên dương k, kí hiệu k!= 1.2.3…..k. Cho số nguyên n>3. CMR:A=1!+2!+…+n! không thẻ bieur diễn dưới dạng a^b, với a,b là các số nguyên,b>1.

4. Bạn có nickname Hồ Nguyện có hỏi:

Bài 1: Một người bán 5 giỏ xoài và cam.Mỗi giỏ chỉ đựng 1 loại quả với số lượng là 65 kg;71kg;58kg;72kg;93kg.Sau khi bán 1 giỏ cam thì số xoài còn lại gấp 3 lần số cam còn lại.Hãy cho biết giỏ nào đựng cam,giỏ nào đựng xoài?

Bài 2: So sánh:2225 và 3151

5. Bạn Võ Công Luân có hỏi:

Một số chia 4 dư 3, chia 17 dư 9, chia 19 dư 13. hỏi số đó chia 1292 dư bao nhiêu?

6. Bạn Phạm Đỗ Yến có hỏi:

Bài 1:tổg số đo chiều dài của 3 tấm vải là 112 m.nếu cắt 3/7 tấm vải thứ nhất,1/5 tấm vải thứ 2 và 2/5 tấm vải thứ 3 thì phần còn lại của 3 tấm vải đai = nhau.tính chiều dài của 3 tấm vải

bài 2:ba xe ô tô chở 147 hs đi nghỉ mát.hỏi mỗi xe chở bao nhiêu hs?biết 3/2 số hs ơr xe thưs nhất =3/4 số hs ơr xe thưs hai và = 5/4 số hs ơr xe thưs ba.

bài 3:một ô tô đi tưf A về phía B ,một xe máy đi tưf B về phía A.hai xe khởi hành cùng 1 lúc cho đen khi gặp nhau thì quãng đườg ô tô đi đc >hơn quãng đươg quãng đươg của xe máy đi là 50km.biết 30% quãng đùog ô tô đi đc = 45%quãng  đươg xemasy đi đc.hỏi quãng đườg mỗi xe di đc = mấy phần trăm quãng đườg AB

bài 4:mpojt ô tô khách chạy vs tốc độ 45km/h từ Hà Nội về Thái Sơn.sau 1 giờ 1 ô tô du lịch cũng xuất phát từ Hà Nội đuoi theo ô tô khách vs vận tốc 60km/h.dựđịnh chúg gặp nhau tại thị xã Thái Bình cách Thái Sơn 10km.hỏi quàng đường Hà Nội-Thái Sơn?

6. Bạn Yoki có hỏi bài toán:

A=(23+22+1+….+13) / (11+10+9+…+1)

Hãy nêu cách xóa một số hạng ở tử và một số hạng ở mẫu của A để đc một phân số mới vẫn bằng phân số ở A.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến