Gia sư môn Toán » Thư viện Toán học

Một số kiến thức về các vì sao?

Như thế nào được gọi là sao? Những con số toán học về các vì sao được gia sư sưu tập và biên soạn trong bài viết này. Mong rằng đây sẽ là một bài viết có ích cho bạn đọc.

Sao là những vật thể vũ trụ bao gồm khí ion hoá mạnh, trong đó, trước hết toàn bộ năng lượng phát ra từ các phản ứng nhiệt hạch được bức xạ qua bầu khí quyển của sao vào vũ trụ, và hai là áp suất khí trong sao làm cân bằng trọng lượng các lớp bên ngoài của nó. Độ sáng của sao phụ thuộc vào khối lượng.

Gia sư toán được biết bằng các nghiên cứu toán học, thiên văn học…mà các nhà khoa học đã biết được:

  • Ngôi sao lớn nhất được biết có khối lượng bằng 90 lần khối lượng Mặt Trời đó là sao Plaxket.
  • Sao sáng nhất được biết là UW Cma – sáng hơn mặt trời 860 000 lần. Khi biến 1 g hidro thành heli sao phát sinh năng lượng tương ứng 6,2×10^11 J (6,2×10^18 ec).

Tính đối ngẫu của các sao:

Với 100 hệ thống, quan sát được qua kính viễn vọng thiên văn như một ngôi sao có:

Đơn 30 hệ thống 30 cấu tố
Kép 47 hệ thống 94 cấu tố
Bội 23 hệ thống 81 cấu tố
Tổng: 100 hệ thống 205 cấu tố

Đối với toàn bộ những sao kép biết được chu kỳ vòng quanh lâu nhất – 2000 năm, ngắn nhất – 14 phút.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến