Gia sư môn Toán » Số học, Thư viện Toán học

Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức trong toán THCS

[Bổ trợ kiến thức toán THCS] – Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức trong toán THCS.

 1. Phương pháp dùng định nghĩa.
 2. Phương pháp dùng biến đổi tương đương.
 3. Phương pháp dùng bất đẳng thức quen thuộc.
 4. Phương pháp sử dụng tính chất bắc cầu.
 5. Phương pháp dùng tính chất tỉ số.
 6. Phương pháp làm trội.
 7. Phương pháp dùng bất đẳng thức trong tam giác.
 8. Phương pháp đổi biến số.
 9. Phương pháp dùng tam thức bậc hai.
 10. Phương pháp quy nạp.
 11. Phương pháp phản chứng.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến