Gia sư môn Toán » Luyện thi đại học môn Toán

Ôn thi đại học – Số phức – Phần 3 (Thầy Lê Bá Trần Phương)

[Luyện thi đại học môn Toán] – Ôn thi đại học – Số phức – Phần 3 (Thầy Lê Bá Trần Phương).

Các em HS có thể xem chi tiết video Số phức – phần 3 tại đây:

Nguồn tham khảo học Toán – Youtube

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến