Gia sư môn Toán » Học toán lớp 5 trên mạng

PH lớp 5 có nickname Hữu Tuyên có hỏi:

[Giải toán lớp 5 trên mạng] – Đề bài: Có 3 loại que với số lượng và các độ dài như sau:

– 16 que có độ dài 1 cm

– 20 que có độ dài 2 cm

– 25 que có độ dài 3 cm

Hỏi có thể xếp tất cả các que đó thành một hình chữ nhật được không?

Bài giải:

Một hình chữ nhật có chiều dài (a) và chiều rộng (b) đều là số tự nhiên (cùng một đơn vị đo) thì chu vi (P) của hình đó phải là số chẵn:

P = (a + b) x 2

Tổng độ dài của tất cả các que là:

1 x 16 + 2 x 20 + 3 x 25 = 131 (cm)

Vì 131 là số lẻ nên không thể xếp tất cả các que đó thành một hình chữ nhật được.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến