Gia sư môn Toán » Giải Toán lớp 7 trực tuyến

PH Minh Hoa có con đang học lớp 7 muốn giải đáp bài toán:

[Hỗ trợ giải Toán lớp 7 trên mạng] – PH Minh Hoa có con đang học lớp 7 muốn giải đáp bài toán:

Xin Qúy Thầy giải đáp giúp bài toán:

Đề bài: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB= 9 cm, BC= 15 cm

1. Tính độ dài cạnh AC và so sánh các góc của tam giác ABC

2. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm đoạn thẳng BD.

Chứng minh tam giác BCD cân.

3. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của cạnh DC, BC. Đường thẳng BE cắt cạnh AC

tại M. Chứng minh ba điểm D,M,F thẳng hàng và tính độ dài đoạn CM

4. Trên cạnh DC lấy điểm H, trên tia đối của tia BC lấy điểm K sao cho DH=BK.

Đường thẳng HK cắt cạnh BD tại N. Chứng minh NH=NK

Xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy !

Hướng dẫn giải:


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response.

Đóng góp ý kiến